Jste zadlužení?

Nejste schopni splácet své dluhy? Hrozí Vám exekuce? Vyřešíme Vaše problémy! Přijďte se poradit. První konzultace zdarma.

Více informací

Infolinka

Antonín Jurečka - insolvenční správce

Rozhodnutím ministerstva spravedlnosti ze dne 28.5.2010 pod č.j. 2009/08-OJIS-0272-Z-10 mi bylo povoleno vykonávat činnost insolvenčního správce. Jsem zapsán jako insolvenční správce u Krajského soudu v Ostravě a Brně.

Sídlo mé kanceláře je v Rožnově pod Radhoštěm na ulici Letenská 714.

Úpadkovým právem se zabývám od roku 1998, kdy jsem jako konkurzní správce ukončil 12 konkurzů, dále mám zkušenosti s likvidacemi obchodních společností, jako likvidátor jsem ukončil a provedl výmaz u 5 společností.

Zaměstnávám 3 zaměstnance na HPP.

Hlavním mottem naší společnosti je slušné zacházení s klientem, pracovitost a pomoc lidem najít cestu při ekonomických potížích a zadlužeností.

Motto: Kdo prokázal dobrodiní, ať mlčí, ať vypráví ten, kdo je přijal.

Lucius Annaeus Seneca.

Využijte služeb insolvenčního správce

Pro lepší informovanost bych chtěl na tomto místě osvětlit dva pojmy, které poslední dobou zajímají širokou veřejnost.

INSOLVENCE

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet. Dlužník se do platební insolvence může dostat např. Vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.

OSOBNÍ BANKROT

Oddlužení (či osobní bankrot) je v podstatě sanační způsob řešení úpadku, který byl do českého právního řádu zaveden insolvenčním zákonem (InsZ). Jeho vymezení jako jednoho ze způsobů řešení úpadku podle InsZ je možné i navzdory formulačnímu nedostatku § 1 InsZ. Rozdílně je oddlužení pojato ve slovenské právní úpravě, která oddlužení chápe jako institut, který nastupuje po některém ze způsobů řešení úpadku, když hovoří o možnosti dlužníka domáhat se po zrušení konkurzu zbavení zbytku dluhů. Oddlužení je možné chápat jako alternativu konkurzu pro řešení úpadku nepodnikatelů. Dlužníkem je zpravidla spotřebitel.

Svěřte se profesionálům s několikaletou praxí a bohatým portfoliem referencí.

Více informací

Nejste schopni splácet své dluhy? Hrozí Vám exekuce? Vyřešíme Vaše problémy! Přijďte se poradit. První konzultace zdarma.

Více informací

Insolvenční správce

  • Mgr. Antonín Jurečka
  • Letenská 714
  • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
© Tvorba webových stránek Olomouc